0
เคียร์เคอการ์ด ฉบับกระชับ
"เคียร์เคอการ์ด" กลายเป็นหนึ่งในผู้ที่ท้าทายความศักดิ์สิทธิ์และต่อต้านแนวคิดกระแสหลัก ในศตวรรษที่ 19 ที่โดดเด่นคนหนึ่ง เป็นนักเขียนผู้จงใจผลิตงานโจมตีสมมติฐาน และรูปแบบทางความคิดที่ครอบงำยุคสมัยของตน
หนังสือ327.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เคียร์เคอการ์ด" เป็นหนึ่งในผู้ที่ท้าทายความศักดิ์สิทธิ์และต่อต้านแนวคิดกระแสหลัก ในศตวรรษที่ 19 ที่โดดเด่นคนหนึ่ง เป็นนักเขียนผู้จงใจผลิตงานโจมตีสมมติฐาน และรูปแบบทางความคิดที่ครอบงำยุคสมัยของตน และผู้ซึ่งข้อถกเถียงสำคัญได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ก็เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้ว แนวคิดที่ทรงอิทธิพลของเคียร์เคอการ์ดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลักษณะของมนุษย์และให้ความสำคัญกับการเลือกของปัจเจก โดยเฉพาะส่วนที่นำไปขยายต่อยอด เป็นแนวคิดปรัชญาอัตถิภาวนิยม ก่อให้เกิดการโต้เถียงว่า อาจเป็นแนวคิดทางปรัชญาที่สุดยอดที่สุดของเขา ส่วนแนวคิดทางศาสนาก็น่าสนใจแต่มีความขัดแย้งในตัวเอง และยังเป็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวาง

    หนังสือ "เคียร์เคอการ์ด ฉบับกระชับ" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาเบื้องต้นอย่างเข้าใจง่าย และทำให้เห็นว่า "เคียร์เคอการ์ด" มีพัฒนาการทางความคิดที่ตรงข้ามกับความคิดกระแสหลักในยุคของเขาอย่างไร โดยจะอธิบายท่าทีที่เคียร์เคอการ์ดมีต่อแนวคิดจริยศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาของคานท์และเฮเกล นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างจุดยืนทางความคิดของเคียร์เคอการ์ด และแนวคิดอื่น ๆ ที่ได้รับการพัฒนาต่อมา โดยนักคิดอย่างฟอยเออร์บาคและมาร์กซ์อีกด้วย

สารบัญ

1. ชีวิตและอุปนิสัย
2. ภูมิหลังทางปรัชญา
3. ความด่างพร้อยทางศีลธรรมแห่งยุคสมัย
4. วิถีของการดำรงอยู่
5. ความจริงและภาวะอัตวิสัยของปัจเจก
6. เสรีภาพและตัวตนของปัจเจก
7. บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168215579 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 126 x 185 x 13 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ILLUMINATIONS
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2022
ชื่อเรื่องต้นฉบับKierkegaard : A Very Short Introduction
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Oxford University Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน