0
เคโกะ ภาษาสุภาพ ในออฟฟิศถูกต้อง นอกออฟฟิศถูกใจ
เพราะเคโกะอยู่รอบตัวเรา ไม่ใช่แค่ในที่ทำงาน แต่ในการใช้ชีวิตทั่ว ๆ ไปด้วย จะดีกว่าไหม หากเราใช้ภาษาสุภาพได้อย่างเข้าใจ ไม่มากไป ไม่น้อยไป สื่อสารได้ตรงจุดพอดี
หนังสือ223.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เคโกะ ภาษาสุภาพ ในออฟฟิศถูกต้อง นอกออฟฟิศถูกใจ" เล่มนี้ จะพาคุณไปเรียนรู้หลักการใช้ภาษาสุภาพที่ถูกต้องตามไวยากรณ์และเหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นในการทำงานที่ต้องติดต่อทั้งกับ "คนใน" และ "คนนอก" หรือในชีวิตประจำวันทั่ว ๆ ไป ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น แบ่งเนื้อหาตามสถานการณ์ แนะนำสำนวน วิธีใช้ และตัวอย่างการใช้จำนวนมากทั้งที่ถูกและผิด สามารถนำไปใช้ได้ในทันที พร้อมเสริมมารยาทในการทำงานกับชาวญี่ปุ่น ที่จะทำให้เรากลมกลืนไปกับออฟฟิศญี่ปุ่นได้อย่างแนบเนียนเหมาะกับทุกคนที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น หรือผู้เรียนระดับกลางขึ้นไป ที่อยากพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาญี่ปุ่นขึ้นไปอีกระดับ

สารบัญ

Chapter 1 ความรู้พื้นฐานเรื่องภาษาสุภาพ
Chapter 2 ภาษาสุภาพและมารยาทพื้นฐานในที่ทำงาน
Chapter 3 ภาษาสุภาพที่ใช้เวลาต้อนรับแขกและไปเยือนบริษัทอื่น
Chapter 4 ภาษาสุภาพพื้นฐานในการรับโทรศัพท์
Chapter 5 เขียนเป็นภาษาสุภาพ
Chapter 6 ภาษาสุภาพในชีวิตส่วนตัวและในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
Chapter 7 แสดงความรู้สึกผ่านภาษาสุภาพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744438058 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 131 x 187 x 13 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน