0
เงื่อนตาย รัฐกับชาวนาฆ่าตัวตาย : Dead Lock State and Peasants' Suicide
เมื่อเงื่อนไขซึ่งกำกับโดยรัฐและสถาบันการเงินควบคุมวิถีชีวิตชาวนาอย่างไม่ลดราวาศอก และทำงานด้วยเงื่อนเวลาที่แน่นอน "เงื่อนไข" นั้น จึงกลายเป็น "เงื่อนตาย" ที่ย้อนกลับมาทำให้ชาวนาเลือกใช้ผูกคอเสียเอง
หนังสือ399.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เงื่อนตาย รัฐกับชาวนาฆ่าตัวตาย" เป็นงานวิจัยที่บอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ของมนุษย์ นำเสนอผ่านประเด็นการฆ่าตัวตายของชาวนา ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตของชาวนาและโครงสร้างอำนาจ ซึ่งบังคับบงการชีวิตของพวกเขาได้คมชัด บาดลึก ชวนให้ตั้งคำถามกับความเชื่อสามัญที่ว่า การที่มนุษย์ตัดสินใจเอาชีวิตตนเอง เป็นเพราะความเจ็บปวดทางจิตใจเช่นนั้นหรือ?

    ในคติทางวัฒนธรรมสังคมไทย ชีวิตดำเนินไปเป็นวัฏจักร ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งธรรมชาติ แต่งานวิจัยนี้ทำให้เหลี่ยมมุมที่ซ่อนอยู่ใต้ความเชื่อเช่นนี้ปรากฏ เพราะวัฏจักรชีวิตของชาวนามิได้มีเพียงวงจรเดียว แต่มีทั้งวัฏจักรแห่งชีวิตการทำนาตามธรรมชาติที่มีความไม่แน่นอนเป็นพลังผลักดัน ปีนี้น้ำท่วม ปีนั้นแล้งจัด อีกปีหนึ่งน้ำไม่ท่วมไม่แล้ง แต่เพลี้ยลงจนข้าวในนายืนต้นตาย

    ในขณะที่วัฏจักรหนึ่งคือ วัฏจักรแห่งความแน่นอนของกฏเกณฑ์แห่งตลาดและกฎของรัฐ เมื่อชาวนาซื้อปุ๋ยขายข้าว กฎแห่งความแน่นอนของตลาดก็แสดงฤทธิ์ เมื่อเขาจะกู้เงินมาทำนา ชาวนาก็เดินเข้าประตูธนาคารที่มีกฎแห่งความแน่นอนกำกับอยู่ เวลาชาวนาผิดชำระหนี้วัฏจักรอันแน่นอนแห่งกฎหมายก็ปรากฏตัวขึ้น เมื่อวัฏจักรแห่งความแน่นอนที่แฝงอยู่ในรัฐและตลาดปะทะวัฏจักรแห่งธรรมชาติอันไม่แน่นอน ชีวิตของชาวนาก็ถูกบดอยู่ในการปะทะกันนั้นจนหมดทางจะเดินต่อ และเลือกจบชีวิตของตนเอง แต่กระนั้น กระทำของเขาก็ยังเปิดโอกาสแห่งความเปลี่ยนแปลงเชิงอำนาจ หากผู้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไขอย่างแท้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 ชาวนาฆ่าตัวตาย : ที่มา และที่เป็น
บทที่ 2 การฆ่าตัวตายของชาวนา : ความรุนแรง และความก้าวหน้าทางวิชาการ
บทที่ 3 ชาวนา กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน และการต่อสู้กับรัฐ
บทที่ 4 ชาวนา กฎหมายขายฝาก และการตัดพ้อต่อรัฐ
บทที่ 5 ชาวนา ตลาด และความเหนื่อยล้าสิ้นหวัง
บทที่ 6 ชาวนา โครงการรับจำนำข้าว และการหนี
บทที่ 7 ชีวิตชาวนา : การขัดกันของวัฎจักรและความรุนแรง

คำนิยม
-งาน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163145529 (ปกอ่อน) 334 หน้า
ขนาด: 172 x 240 x 16 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน