0
เจาะข้อมูลทางภาษา หา Insight ใน Data
เจาะข้อมูลทางภาษา หา Insight ใน Data ด้วย Natural Language Processing และ Deep Learning
ราคาพิเศษ1,190.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    เจาะข้อมูลทางภาษา หา insight ใน data ด้วย Natural Language Processing และ Deep Learning

    จุดเด่นของคอร์สนี้
1. สร้างความรู้และความเข้าใจ NLP ในการทำ Deep Learning
2. สร้างความสามารถในการสร้าง QnA, Topic tagging, OCR
3. สร้างความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
4. สร้างความสามารถในการคิดและประยุคต์โจทย์ธุรกิจด้วย NLP Data Science

    ความรู้ที่ได้รับ
    ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์คำพูดภาษาไทยถือเป็นทักษะมีความต้องการสูงในทุกๆ อุตสหกรรมไม่ว่าจะเป็น Customer relationship Management, Digital Marketing, Customer Insight แต่เป็นทักษะที่น้อยคนในประเทศไทยจะมี ซึ่งปัจจุบันหลายๆอุตสหกรรมไทยยังคงใช้คนในการประมวลผลข้อมูล ซึ่งเป็นการเปลืองทรัพยากรและเวลา การนำความรู้นี้มาประยุกต์จะสามาราถช่วยให้เกิดการ Digital Transformation ที่ช่วยให้ลดเวลาและทรัพยากรในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการ Deliver ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522840229397
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน