0
เจาะข้อสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร
เจาะข้อสอบมากกว่า 700 ข้อ+เน้นจุดสำคัญ ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ยกเว้น ภาค 2 และภาค 3) ฯลฯ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร เจาะข้อสอบมากกว่า 700 ข้อ+เน้นจุดสำคัญ ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ยกเว้น ภาค 2 และภาค 3) กฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับง่านศุลกากร และความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การคิดเชิงวิเคราะห์ ( Analytical thinking) ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณและจรรยาของข้าราชการ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร
- เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560
- เจาะข้อสอบพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
- เจาะข้อสอบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร
- เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
- เจาะข้อสอบการขอคืนอากร
- เจาะข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน วินัยและการรักษาวินัย
- เจาะข้อสอบข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552
- เจาะข้อสอบการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
- เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164636729 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 16 มม.
น้ำหนัก: 680 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน