0
เจาะข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          ชุดเจาะข้อสอบนักเรียนจ่าทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เล่มนี้ ทางสถาบัน THE BEST CENTER และฝ่ายวิชาการสถาบัน ได้เรียบเรียงขึ้นเป็นเล่มประกอบด้วยเพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้
ทางสถาบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ประกอบด้วยการเจาะแนวข้อสอบทั้งหมด 5 ชุด พร้อมคำเฉลยอย่างละเอียดง่ายในการเข้าใจ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ

สารบัญ

- หมวดวิชาคณิตศาสตร์
- หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
- หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
- หมวดวิชาภาษาไทย
- หมวดวิชาสังคมศึกษา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840091550 (PDF) 296 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน