0
เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับชั้นสัญญาบัตร (PDF)
ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
e-books(PDF) ?150.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบนายทหารกองทัพอากาศ ระดับชั้นสัญญาบัตร ว่าด้วยวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ภาควิชาคณิตศาสตร์
- ภาควิชาภาษาไทย
- ภาควิชาภาษาอังกฤษ
- ภาควิชาวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840038739 (PDF) 281 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน