0
เจาะข้อสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร รอง สว.(สอบสวน)
ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) ฯลฯ
หนังสือ304.00 บาท
e-books(PDF) ?280.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร รอง สว.(สอบสวน) ประกอบด้วย ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
- วิชาวิชาความสามารถทั่วไป
- วิชาภาษาไทย
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637092 (ปกอ่อน) 340 หน้า
ขนาด: 205 x 291 x 21 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน