0
เจาะข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เตรียมสอบ O-NET ม.3 เก็งข้อสอบ O-NET ม.1, ม.2, ม.3 ครบทั้ง 5 สาระ กว่า 1000 ข้อ สำหรับสอบคัดเลือกเข้า ม.4 (เตรียมอุดมศึกษา และ ม.4 ทั่วประเทศ)
หนังสือ132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสอบ O-NET

สารบัญ

หน่วยที่ 1 เจาะข้อสอบวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.1
หน่วยที่ 2 เจาะข้อสอบวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1
หน่วยที่ 3 เจาะข้อสอบวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.1
หน่วยที่ 4 เจาะข้อสอบวิชาภูมิศาสตร์ ม.1
หน่วยที่ 5 เจาะข้อสอบวิชาภูมิศาสตร์ ม.1
หน่วยที่ 6 เจาะข้อสอบวิชาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ม.2
หน่วยที่ 7 เจาะข้อสอบวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.2
หน่วยที่ 8 เจาะข้อสอบวิชาเศรษฐศาสตร์ ม.2
หน่วยที่ 9 เจาะข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ม.2
หน่วยที่ 10 เจาะข้อสอบวิชาภูมิศาสตร์ ม.2
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162016417 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน