0
เจาะข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม O-NET ม.6
เตรียมสอบ O-NET ม.6 เก็งข้อสอบ O-NET ม.4, ม.5, ม.6 ครบทั้ง 5 สาระ กว่า 800 ข้อ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทุกระบบ
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เก็งข้อสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับชั้นน้อง ๆ ประถมศึกษาปีที่ 6 ครบทั้ง 5 สาระ กว่า 800 ข้อ โดยแยกข้อสอบตามเรื่องตามสาระการเรียนรู้ พร้อมมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสอบ O-NET

สารบัญ

ตอนที่ 1 เจาะข้อสอบสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ตอนที่ 2 เจาะข้อสอบสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิต
ตอนที่ 3 เจาะข้อสอบสาระเศรษฐศาสตร์
ตอนที่ 4 เจาะข้อสอบสาระประวัติศาสตร์
ตอนที่ 5 เจาะข้อสอบสาระภูมิศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162016714 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 12 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน