0
เจาะประเด็นลึกแนวข้อสอบกฎหมาย ภาค ก. ท้องถิ่น มากกว่า 1,000 ข้อ
เชิงวิเคราะห์และแบบถามตรงพร้อมเฉลย กฎหมายสำหรับทุกตำแหน่งใช้สอบ และครูผู้ช่วยท้องถิ่น (อบจ.เทศบาล อบต.เมืองพัทยา) เก็งข้อสอบ เจาะประเด็นได้ตรงเป้าหมาย ตามขอบเขตของข้อสอบเสมือนจริงในสนาม
หนังสือ232.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบกฎหมาย ภาค ก. ท้องถิ่น มากกว่า 1,000 ข้อ เจาะประเด็นได้ตรงเป้าหมาย ข้อสอบเสมือนจริงในสนาม กฎหมายสำหรับทุกตำแหน่งใช้สอบและครูผู้ช่วยท้องถิ่น (อบจ.เทศบาล อบต. เมืองพัทยา) เก็งข้อสอบ เจาะประเด็นได้ตรงเป้าหมาย ตามขอบเขตของข้อสอบเสมือนจริงในสนาม พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

แนวข้อสอบกฎหมายท้องถิ่น ภาค ก
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ
กฎหมายเพิ่มเติม และแนวข้อสอบ ภาค ข
- แนวข้อสอบแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

เฉลยแนวข้อสอบ
- เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฯลฯ

กฎหมายเพิ่มเติม และแนวข้อสบอ ภาค ข
- เฉลยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- เฉลยแนวข้อสอบสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164417809 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 209 x 292 x 13 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ต้นกล้า, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน