0
เจาะลึกข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 ฉบับเข้มข้น
สอบเข้า โครงการ Gifted วิทย์-คณิต โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำทุกแห่ง โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน โรงเรียนสาธิตฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสื่อ "เจาะลึกข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 ฉบับเข้มข้น (ฉบับปรุงปรุงใหม่)" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอนและสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อสอบที่เจาะลึก มีแบบทดสอบ 200 ข้อ เป็นเรื่อง ๆ อย่างป็นระบบ แต่ละเรื่องจะมีข้อสอบที่ลึก เหมาะในการใช้สอบแข่งขันได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 1 เรื่องกายมนุษย์
เรื่องที่ 2 สัตว์
เรื่องที่ 3 พืช
เรื่องที่ 4 ระบบนิเวศ
เรื่องที่ 5 อาหารและสารอาหาร
เรื่องที่ 6 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
เรื่องที่ 7 สารและสมบัติของสาร
เรื่องที่ 8 อุณหภูมิและความร้อน
เรื่องที่ 9 ดิน หิน แร่
เรื่องที่ 10 พลังงานเสียง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375798 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน