0
เจาะลึกคณิตศาสตร์ ป.6 เตรียมสอบเข้า Gifted ม.1 ฉบับเข้มข้น
ประกอบด้วย แบบทดสอบคณิตศาสตร์ที่มีความเข้มข้นจำนวน 13 เรื่อง และแบบทดสอบคณิตศาสตร์ จำนวน 10 ชุด ชุดละ 50 ข้อ แบ่งแบบทดสอบออกเป็นเรื่อง ๆ อย่างเป็นระบบ
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เจาะลึกคณิตศาสตร์ ป.6 เตรียมสอบเข้า Gifted ม.1 ฉบับเข้มข้น" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย แบบทดสอบคณิตศาสตร์ที่มีความเข้มข้นจำนวน 13 เรื่อง และแบบทดสอบคณิตศาสตร์ จำนวน 10 ชุด ชุดละ 50 ข้อ แบ่งแบบทดสอบออกเป็นเรื่อง ๆ อย่างเป็นระบบ แต่ละเรื่องจะเป็นพื้นฐานความรู้ของระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา จึงเหมาะสำหรับใช้อ่านเพื่อสอบแข่งขันทางวิชาการได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 1 จำนวนและการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ
เรื่องที่ 2 สมการและการแก้สมการ
เรื่องที่ 3 ตัวประกอบจำนวนนับ
เรื่องที่ 4 มุมและส่วนของเส้นตรง
เรื่องที่ 5 เส้นขนาน
เรื่องที่ 6 ทิศและแผนผัง
เรื่องที่ 7 เศษส่วน
เรื่องที่ 8 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
เรื่องที่ 9 รูปสี่เหลี่ยม
เรื่องที่ 10 รูปวงกลม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375507 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน