0
เจาะลึกพฤติกรรมมนุษย์ ในมุมมองจิตวิเคราะห์
หนังสือเล่มนี้ผู้เรียบเรียง ได้จัดกลุ่มพฤติกรรมของมนุษย์ที่แตกต่างกัน และหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเสมือนหนังจิตวิทยาอปกติ ที่จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมที่แตกต่างของมนุษย์
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      หนังสือเล่มนี้ผู้เรียบเรียงได้จัดกลุ่มพฤติกรรมของมนุษย์ที่แตกต่างกันออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มแรก กล่าวถึงพฤติกรรมที่แตกต่างเชิงประวัติความเป็นมา การบำบัดเยียวยาทั้งในทางสากลและในประเทศไทย กลุ่มที่สอง กล่าวถึงพฤติกรรมที่แตกต่างอย่างรุนแรง กลุ่มที่สาม เป็นพฤติกรรมแปรปรวนรุงแรง แต่ไม่ถึงกับวิกลจริต กลุ่มที่สี่ ว่าด้วยพฤติกรรมของผู้สูงวัย กลุ่มที่ห้า เป็นพฤติกรรมที่แตกต่างเชิงบวกของนักคิดอัลทรูอิสม์ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก กลุ่มที่หก กลุ่มพฤติกรรมทีแตกต่างของนักรัก นักพนัน หัวขโมยและนักบู๊ กลุ่มที่เจ็ด กลุ่มพฤติกรรมที่แตกต่างในประวัติศาสตร์ โดยผู้เรียบเรียงได้วิเคราะห์พฤติกรรมเหล่านี้ด้วยทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ เพื่อให้เข้าในอย่างแจ่มแจ้งในพฤติกรรมนั้น ๆ มากขึ้นด้วย หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเสมือนหนังสือจิตวิทยาอปกติ ที่จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมที่แตกต่างของมนุษย์

สารบัญ

กลุ่มที่ 1 ประวัติความเป็นมาของพฤติกรรมที่แตกต่างทางสากลและไทย
กลุ่มที่ 2 ผู้มีพฤติกรรมแตกต่างขั้นรุนแรง หลงผิด
กลุ่มที่ 3 พฤติกรรมแปรปรวนแตกต่าง แต่ไม่วิกลจริต
กลุ่มที่ 4 พฤติกรรมผู้สูงวัย
กลุ่มที่ 5 พฤติกรรมกลุ่มนักคิด-อัลทรูอิสม์
กลุ่มที่ 6 กลุ่มพฤติกรรมเชิงลบ
กลุ่มที่ 7 บางพฤติกรรมที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163430731 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 128 x 186 x 8 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมิต, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน