0
เจาะลึกพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นให้สื่อสารอย่างมั่นใจ
เจาะลึกพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นให้สื่อสารอย่างมั่นใจกับ "Japanese for everyone!" ผู้เรียนจะได้สนุกสนานกับภาษาญี่ปุ่น แม้ไม่รู้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นก็สามารถพูดได้
ราคาพิเศษ990.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    เจาะลึกพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นให้สื่อสารอย่างมั่นใจกับ "Japanese for everyone!" 

    จุดเด่นของคอร์สนี้
1. ผู้เรียนจะได้สนุกสนานกับภาษาญี่ปุ่น
2. แม้ไม่รู้ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นก็สามารถพูดได้
3. คอร์สปูพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นในระดับเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้
4. มีเนื้อหาหลากหลาย สามารถเลือกเรียนสถานการณ์เฉพาะที่ตรงกับความสนใจได้

    ความรู้ที่ได้รับ
1. ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจกับรูปแบบประโยคภาษาญี่ปุ่น สามารถแต่งประโยคเบื้องต้นได้
2. ผู้เรียนสามารถสื่อสารความต้องการเบื้องต้นเป็นภาษาญี่ปุ่นได้
3. สนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบใช้งานได้ในชีวิตประจำวันและปูพื้นฐานเพื่อที่จะไปต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522840229427
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน