0
เจาะลึกเนื้อหา วิทยาศาสตร์ ป.3 ฉบับเข้มข้น
นักเรียนที่ต้องการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เรียนเก่งวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ป.3 และ เตรียมพร้อมเพื่อเก่งวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้น สอบแข่งขัน สสวท. และ เพชรยอดมงกุฎ
หนังสือ150.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมแบบทดสอบหลากหลายในแต่ละบท โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบย่อยหลังบทเรียน เตรียมสอบกลางภาค สอบปลายภาค ตลอดจนใช้เตรียมสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เรื่องที่ 2 พันธุกรรม
เรื่องที่ 3 การปรับตัวของสัตว์
เรื่องที่ 4 การปรับตัวของพืช
เรื่องที่ 5 การดำรงค์พันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 6 สาเหตุและการป้องกันการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 7 ไดโนเสาร์
เรื่องที่ 8 สัตว์สงวน
เรื่องที่ 9 การเกิดแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
เรื่องที่ 10 แหล่งน้ำผิวดิน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162374067 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน