0
ลด 15%
เจาะลึกเนื้อหา วิทยาศาสตร์ ป.4 ฉบับเข้มข้น
นักเรียนที่ต้องการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เรียนเก่งวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ป.4 และ เตรียมพร้อมเพื่อเก่งวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น สอบแข่งขัน สสวท. และ เพชรยอดมงกุฎ สองชิงทุนการศึกษาต่าง ๆ
หนังสือ157.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พร้อมแบบทดสอบหลากหลายในแต่ละบท โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เรียนเก่งวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ป.4 และ เตรียมพร้อมเพื่อเก่งวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น สอบแข่งขัน สสวท. และ เพชรยอดมงกุฎ สองชิงทุนการศึกษาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 1 โครงสร้างของพืช (ราก)
เรื่องที่ 2 โครงสร้างของพืช (ลำต้น)
เรื่องที่ 3 โครงสร้างของพืช (ใบ)
เรื่องที่ 4 โครงสร้างของพืช (ดอก)
เรื่องที่ 5 โครงสร้างของพืช (ผลและเมล็ด)
เรื่องที่ 6 ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช
เรื่องที่ 7 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
เรื่องที่ 8 วัฏจักรของพืชดอก
เรื่องที่ 9 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
เรื่องที่ 10 ประโยชน์และโทษของพืช
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162374708 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 16 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน