0
ลด 10%
เจาะลึกเนื้อหา วิทยาศาสตร์ ป.5 ฉบับเข้มข้น
นักเรียนที่ต้องการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เรียนเก่งวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ป.5 และ เตรียมพร้อมเพื่อเก่งวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ป.6 เตรียมสอบเข้าห้อง GIFTED ให้ได้ในชั้น ม.1 ใช้สอบแข่งขัน ฯลฯ
หนังสือ157.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อมแบบทดสอบหลากหลายในแต่ละบท โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เรียนเก่งวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ป.5 และ เตรียมพร้อมเพื่อเก่งวิทยาศาสตร์ในระดับชั้น ป.6 เตรียมสอบเข้าห้อง GIFTED ให้ได้ในชั้น ม.1 ใช้สอบแข่งขัน สสวท. เพชรยอดมงกุฏ และสอบชิงทุนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 1 พืชดอก
เรื่องที่ 2 ส่วนประกอบของพืชดอก
เรื่องที่ 3 การสืบพันธุ์ของพทชดอกแบบอาศัยเพศ
เรื่องที่ 4 การสืบพันธ์ของพืชดอกแบบไม่อาศัยเพศ
เรื่องที่ 5 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
เรื่องที่ 6 พืชไร้ดอก
เรื่องที่ 7 พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
เรื่องที่ 8 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ 9 ปัจจัยในการดำเนินชีวิตของพืช
เรื่องที่ 10 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162374265 (ปกอ่อน) 356 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน