0
ลด 10%
เจาะลึกเนื้อหา วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 ฉบับเข้มข้น
สอบเข้า โครงการ Gifted วิทย์-คณิต โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำทุกแห่ง โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน โรงเรียนสาธิตฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ
หนังสือ211.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมแบบทดสอบหลากหลายในแต่ละบท โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบย่อยหลังบทเรียน เตรียมสอบกลางภาค สอบปลายภาค ตลอดจนใช้เตรียมสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 1 เจาะลึกเรื่องร่างกายมนุษย์
เรื่องที่ 2 เจาะลึกเรื่องสัตว์
เรื่องที่ 3 เจาะลึกเรื่องพืช
เรื่องที่ 4 เจาะลึกเรื่องระบบนิเวศ
เรื่องที่ 5 เจาะลึกเรื่องอาหารและสารอาหาร
เรื่องที่ 6 เจาะลึกเรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ
เรื่องที่ 7 เจาะลึกเรื่องสารและสมบัติของสาร
เรื่องที่ 8 เจาะลึกเรื่องอุณห๓ุมิและความร้อน
เรื่องที่ 9 เจาะลึกเรื่องดิน หิน และแร่
เรื่องที่ 10 เจาะลึกเรื่องพลังงานเสียง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375583 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน