0
เจาะลึก วิทยาศาสตร์ ม.3 (ชีววิทยา) สอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โครงการความเป็นเลิศ วิทย์-คณิต ชั้น ม.4 โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำทุกแห่ง
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เจาะลึก วิทยาศาสตร์ ม.3 (ชีววิทยา) สอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์" เล่มนี้ คณาจารย์ผู้เรียบเรียงได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นหนังสืออ่านเพื่อเตรียมตัวสอบสำหรับนักเรียนในระดับชั้น ม.3 ที่จะสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4 ในโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีอัตราการแข่งขันสูง อาทิ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนที่เน้นความป็นเลิศ วิทย์-คณิต ทุกแห่ง ภายในเล่มมีการสรุปเนื้อหาที่เป็นหัวใจหลักซึ่งมักนำมาใช้ในการออกข้อสอบคัดเลือก พร้อมทั้งจัดทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยเพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถทบทวนความรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง

สารบัญ

บทที่ 1 เทคนิคและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 สารเคมีของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิตและการลำเลียงสาร
บทที่ 4 ระบบย่อยอาหาร
บทที่ 5 ระบบหมุนเวียนเลือด
บทที่ 6 ระบบหายใจ
บทที่ 7 ระบบขับถ่าย
บทที่ 8 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
บทที่ 9 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 10 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375903 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน