0
ลด 10%
เจาะลึก วิทยาศาสตร์ ม.3 (ฟิสิกส์) สอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โครงการความเป็นเลิศ วิทย์-คณิต ชั้น ม.4 โรงเรียนรัฐบาลชั้นนำทุกแห่ง
สนพ. HI-ED ลด 10%
สนพ. HI-ED ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เจาะลึก วิทยาศาสตร์ ม.3 (ฟิสิกส์) สอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์" เล่มนี้ คณาจารย์ผู้เรียบเรียงได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นหนังสืออ่านเพื่อเตรียมตัวสอบสำหรับนักเรียนในระดับชั้น ม.3 ที่จะสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นม.4 ในโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีอัตราการแข่งขันสูง อาทิ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนที่เน้นความป็นเลิศ วิทย์-คณิต ทุกแห่ง ภายในเล่มมีการสรุปเนื้อหาที่เป็นหัวใจหลักซึ่งมักนำมาใช้ในการออกข้อสอบคัดเลือก พร้อมทั้งจัดทำแบบทดสอบพร้อมเฉลยเพื่อให้ผู้เข้าสอบสามารถทบทวนความรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง

สารบัญ

บทที่ 1 การเคลื่อนที่
บทที่ 2 มวล แรง
บทที่ 3 การเคลื่อนที่ในสองมิติ
บทที่ 4 งานและพลังงาน
บทที่ 5 เครื่องกลอย่างง่าย
บทที่ 6 สมบัติของของเหลว
บทที่ 7 ปรากฎการณ์คลื่น
บทที่ 8 คลื่นแสง
บทที่ 9 ความร้อน
บทที่ 10 ระบบสุริยะ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375521 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน