0
เจาะลึก Coaching & Coaching Competency คู่มือการโค้ชมาตรฐานสากล
เป็นหนังสือการโค้ชที่ผู้เขียนได้ตกผลึกความรู้ความเข้าใจ จากการนำ Core Coaching Competency ไปใช้ในชีวิตจริง และเป็นหนังสือเล่มแรกที่มีการแปล Core Coaching Competency ของสหพันธ์โค้ชนานาชาติเป็นภาษาไทย
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การโค้ช" คือ กระบวนการและทักษะการสื่อสารอันทรงพลัง เพื่อกระตุ้นการคิดและพัฒนาวิธีคิดของผู้อื่น เพื่อให้เขาสามารถก้าวไปข้างหน้าและปลดปล่อยศักยภาพของตน อันนำไปสู่การพัฒนาส่วนบุคคล ทั้งทางด้านความคิดและอารมณ์ จนสามารถปลดล็อกตนเองออกจากปัญหา เอาชนะความท้าทายที่เผชิญและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดขึ้น

    หนังสือ "เจาะลึก Coaching & Coaching Competency คู่มือการโค้ชมาตรฐานสากล" เล่มนี้ เป็นหนังสือการโค้ชที่ผู้เขียนได้ตกผลึกความรู้ความเข้าใจ จากการนำ Core Coaching Competency ไปใช้ในชีวิตจริง และเป็นหนังสือเล่มแรกที่มีการแปล Core Coaching Competency ของสหพันธ์โค้ชนานาชาติออกมาเป็นภาษาไทย หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ ผู้จัดการ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กร นักวิชาการหรือโค้ช หนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะทำให้คุณสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ที่ควรมีไว้ศึกษาและอ้างอิง

สารบัญ

บทที่ 1 นิยามของการโค้ช
บทที่ 2 การโค้ชกับสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
บทที่ 3 กรอบความคิดและแก่นแท้แห่งการโค้ช
บทที่ 4 สมองกับการโค้ช
บทที่ 5 การโค้ชเป็นการพัฒนากรอบความคิด
บทที่ 6 คุณสมบัติของโค้ช
บทที่ 7 ที่มาของโค้ช
บทที่ 8 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการโค้ช
บทที่ 9 ตัวแบบและกระบวนการโค้ช
บทที่ 10 ทักษะการสื่อสารการโค้ช
ฯลฯ

คำนิยม
สำหรับหนังสือเล่มนี้ "เจาะลึก Coaching & Coaching Competency คู่มือการโค้ชมาตรฐานสากล" เป็นหนังสือเกี่ยวกับการโค้ชที่ได้จัดระบบความคิดให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการโค้ช ให้ได้เห็นภาพรวมและเข้าใจในแก่นแท้ของการโค้ชว่าเป็นอย่างไร สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังมีกระแสความสนใจในเรื่องนี้ หากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กร นักวิชาการหรือโค้ช หนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ท่านสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ที่ควรมีไว้ศึกษาและอ้างอิงดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์- กรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษาไทย เอชอาร์เอ็ม บิสิเนส จำกัด
ถ้าคุณต้องการทำอะไร คุณย่อมคาดหวังที่จะได้รับข้อแนะนำจากมืออาชีพในเรื่องนั้น และจากประสบการณ์ที่ร่วมงานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกับโค้ชบี ศิริรัตน์ โค้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการโค้ชจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ อย่างน้อยผมเชื่อว่าคุณเองก็จะรู้สึกเหมือนว่ากำลังย้อนกลับไปดู เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน โค้ชนักฟุตบอลแมรยู เหมือนที่ผมเคยได้รับมาเมื่อก่อนเช่นเดียวกัน ผมชอบคำพูดหนึ่งของโค้ชบีที่มักพูดเสมอเวลาเรานั่งคุยกันว่าการโค้ช คือ การรักคนอื่น และปรารถนาให้คนนั้น ประสบความสำเร็จจากใจจริง ผมเชื่อว่า วันนี้โค้ชบีก็พร้อมจะส่งทุกท่าน ให้ประสบความสำเร็จผ่านการอ่านหนังสือเล่มนี้เฉกเช่นเดียวกันฤทธิ์ธวัฒน์ ชินทร์ณวงศ์- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789747193459 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 145 x 211 x 11 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สวนอักษร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน