0
เจาะสุภาษิต สำนวนไทย (PDF)
ปลุกจิตสำนึกดี สนุกกับการเล่นคำเล่นความ ร้อยเรียงสุภาษิตเป็นเรื่องสั้น
ผู้เขียน คนนู
e-books(PDF) ?30.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

                   สุภาษิต   คำพังเพย คำอุปมาอุปไมย ต่อไปนี้   ผู้เขียนขอเรียกรวมว่า   สำนวนไทย   ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้รู้   ได้เห็น ได้ผ่านประสบการณ์ตรงในเวทีชีวิตจริง    จนเป็นที่ยอมรับตลอดหลายช่วงอายุ ท่านจึงได้ถ่ายทอดเพื่อเป็นเข็มทิศชีวิตสู้ลูกหลานรุ่นต่อรุ่นนี้คือ มรดกอันล้ำค่าที่พวกเราจะต้องสืบสานต่อไป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300006438 (PDF) 55 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน