0
เจาะเกราะข้อสอบ RU-TEST ภาษาอังกฤษเตรียมสอบ ปริญญาโท (PDF)
เจาะเนื้อหาและข้อสอบตรงตามแนวสอบราชการ
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในปัจจุบันนี้นับว่าการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเป็นเรื่องธรรมดาที่อยู่แทบทุกมหาวิทยาลัย ติวเตอร์กุ้งจึงได้เล็งเห็นว่าหลักสูตรปริญญาโทของทุกมหาวิทยาลัย กำลังเป็นที่สนใจของผู้ที่จบปริญญาตรีโดยทั่วไปด้วย และในการสอบภาคภาษาอังกฤษของการสอบเข้าปริญญาโทของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่เรียกว่า RU-TEST ด้วย และในการสอบแข่งขันก็จะมีผู้สมัครสอบจำนวนมาก ทางติวเตอร์กุ้งจึงได้จัดทำชุดเจาะเกราะ RU-TEST เล่มมาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อ
ตอบสนองผู้สอบได้ทำข้อสอบได้อย่างง่ายดาย และดูแนวข้อสอบของเล่มนี้มีเพียบพร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบทั้งเล่ม
   
    สำหรับชุดเจาะเกราะ RU-TEST เล่มนี้ไม่เพียงแต่เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบที่มีมากมายยังมีคำอธิบายเฉลยที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย พร้อมอธิบายอย่างละเอียด เนื้อหาที่เป็นส่วนเนื้อเรื่องก็มีคำแปลพร้อมให้ มีแนวข้อสอบหลายร้อยข้อ ไว้ทั้งหมด พร้อมกับแยกเป็ นเรื่อง ๆ อีก

สารบัญ

Part 1 Error Identification การหาที่ผิด
- ข้อสอบ Error Identification ชุดที่ 1
- ข้อสอบ Error Identification ชุดที่ 2
- ข้อสอบ Error Identification ชุดที่ 3
ฯลฯ
Part 2. Vocabulary เติมคำศัพท์
- ข้อสอบ Vocabulary ชุดที่ 1
- ข้อสอบ Vocabulary ชุดที่ 2
- ข้อสอบ Vocabulary ชุดที่ 3
ฯลฯ
Part 3 Cloze Test
- ข้อสอบ Cloze Test ชุดที่ 1
- ข้อสอบ Cloze Test ชุดที่ 2

Part 4. Similar Meaning ประโยคที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
- ข้อสอบ Similar Meaning

Part 5 Reading Passages เนื้อเรื่องที่ให้อ่าน
- ข้อสอบ Reading Passages 10 เรื่อง 100 ข้อ
- รวมแนวข้อสอบ RU-TEST ชุดที่ 1
- รวมแนวข้อสอบ RU-TEST ชุดที่ 2
- รวมแนวข้อสอบ RU-TEST ชุดที่ 3
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840167903 (PDF) 315 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน