0
เจาะเวลาหา "พระพุทธเจ้า" ด้วยนิทานชาดก
ชาดก คือเรื่องเล่าในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังบำเพ็ญบารมีธรรมเป็น พระโพธิสัตว์ เกิดเป็นมนุษย์บ้าง สัตว์บ้างมากมายหลายร้อยชาติ ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้าย
หนังสือ57.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชาดก คือเรื่องเล่าในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังบำเพ็ญบารมีธรรมเป็น พระโพธิสัตว์ เกิดเป็นมนุษย์บ้าง สัตว์บ้าง มากมายหลายร้อยชาติ ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้าย พระพุทธเจ้า ทรงนำ ชาดก มาแสดงในโอกาสต่างๆ เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟังบ้าง เพื่อตรัสสอนธรรมะหรืออธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ฟังบ้าง โดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อแสดงธรรม คุณงามความดี และคติธรรม ในชาดกเรื่องนั้นๆ หากเราอ่านนิทานชาดก แล้วลองมองไปรอบๆ ตัวเรา เราจะพบว่า....จริงๆแล้ว เหตุการณ์และสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน ผ่านชาดกในสมัยพุทธกาล ยังเกิดขึ้นให้เห็นในยุคปัจจุบัน เราต้องเคยได้เจอหรือได้เห็นอย่างแน่นอน
                                                                     

สารบัญ

1. ปุโรหิตเห่อม้ากับภรรยาขี้เล่น "รุหกชาดก "
2. ผู้มีปัญญาไม่สมตัว "สุงสุมารชาดก"
3. ความโลภ "กฬายมุฏฐิชาดก"
4. โทษของการเลียนแบบ "วีรกชาดก"
5. ลิงเจ้าเล่ห์ "มักกฎชาดก"
6. จิตขุ่นมัวไม่ขุ่นมัว "อนภิรติ "

- Game เรียนรู้ฝึกจิต คิดสนุก พัฒนาสมอง

คำนิยม
โมทนาสาธุ กับโยม ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ และทีมงาน สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ที่ได้นำชาดกมาประยุกต์เป็นการ์ตูน สีสันสดใส มีชีวิตชีวา ชี้นำ เยาวชน ให้รู้เห็นบาปบุญคุณโทษ สามารถดำรงตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในปัจจุบันพระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑุฒโน (ภาวิไล)- ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วัดฝายหิน)
อาชีพวิทยากรที่ปรึกษาและอบรมอย่างผม มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอ่านหนังสือแนวปรัชญา การดำเนินชีวิต สังคม วัฒนธรรม แม้กระทั่งศาสนาประยุกต์ เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ และบอกต่อเพื่อการดำรงชีวิตอรรจน์ สีหะอำไพ- ที่ปรึกาาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเรียน รองประธาน "มูลนิธิจิตอิ่มบุญบารมี"
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162681912 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 145 x 213 x 7 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน