0
เจาะแนวข้อสอบ PAT 1 ให้เข้าใจทางลัดพิชิตคะแนน 100%
เลือกจากข้อสอบที่ยากที่สุด พร้อมวิธีคิดเพื่อให้หาคำตอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุด
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การสอบ PAT 1" หรือการทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์นั้น เป็นการสอบที่สำคัญ โดยเฉพาะการเป็นหนึ่งการสอบเพื่อการคัดเลือกของหลายๆ คณะในระบบ TCAS นอกจากนี้ การสอบ PAT 1 ได้รับการกล่าวขวัญ ว่าเป็นการสอบที่ยากมาก ๆ เนื่องด้วยข้อสอบ 1 ข้อ ต้องใช้แนวทาง หลักการ สูตร รวมถึงแต่ละเนื้อหาที่เรียนมา มาแก้ไขโจทย์ให้ถูกต้อง แนวข้อสอบเล่มนี้มีความยากในระดับใกล้เคียงกับข้อสอบจริง ซึ่งเมื่อได้ทดลองทำโจทย์แล้ว จะสามารถเพิ่มความถนัด ความชำนาญ เตรียมพร้อมสำหรับการสอบจริง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบบ step by step เพื่อใช้ทบทวนก่อนทำแนวข้อสอบเป็นแนวทางเตรียมตัวสอบระดับโรงเรียนและระดับประเทศ เช่น PAT1, 9 วิชาสามัญ, กสพท., สอบตรง-โควต้า ฯลฯ

สารบัญ

- แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 4
- แนวข้อสอบ ชุดที่ 5

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306096 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 14 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน