0
เจาะโจทย์ล่าสุด O-NET ป.6
อัปเดตแนวข้อสอบใหม่ล่าสุด ครอบคลุมทั้ง 4 วิชา เพิ่มแนวข้อสอบแบบอัตนัย เสริมทักษะการเขียนในวิชาภาษาไทย เน้นโจทย์ที่ออกสอบบ่อย เฉลยละเอียดอธิบายโจทย์ยากให้เข้าใจง่าย
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    อัปเดตแนวข้อสอบใหม่ล่าสุด ครอบคลุมทั้ง 4 วิชา เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉลับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 เพิ่มแนวข้อสอบแบบอัตนัย เสริมทักษะการเขียนในวิชาภาษาไทย เน้นโจทย์ที่ออกสอบบ่อย เฉลยละเอียดอธิบายโจทย์ยากให้เข้าใจง่าย

สารบัญ

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์
- เฉลยแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบ O-NET แบบอัตนัย ชุดที่ 1
- เฉลยแนวข้อสอบ O-NET แบบอัตนัย ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบ O-NET แบบอัตนัย ชุดที่ 2
- เฉลยแนวข้อสอบ O-NET แบบอัตนัย ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบ O-NET แบบอัตนัย ชุดที่ 3
- เฉลยแนวข้อสอบ O-NET แบบอัตนัย ชุดที่ 3
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099303682 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 16 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน