0
เจ้าชีวิต พงศาวดาร 9 รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี (ปกแข็ง)
1 ใน หนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เจ้าชีวิต" เป็นพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ซึ่งแต่เดิมทรงแต่งเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของชาติไทยโดยละเอียด เพราะหนังสือที่จะรวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นภาษาอังกฤษมีให้อ่านน้อยมาก สำหรับการที่ทรงแปลเป็นภาษาไทยนี้ ก็เพื่อที่จะให้คนไทยได้ทราบถึง เรื่องราวที่ทรงเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษ และให้คนไทยที่ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ จะได้เข้าใจเนื้อหาต่างๆ ภายในหนังสือเล่มนี้
   
    เนื้อเรื่องของ "เจ้าชีวิต" จะเป็นการบรรยายแบบพงศาวดาร ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มาจนถึงสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทย ในแง่การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ในหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2540 ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้ปรับปรุงรูปเล่มใหม่ รวมทั้งมีการปรับปรุงเนื้อหาของเชิงอรรถ และมีสารบัญค้นชื่อในท้ายเล่มอีกด้วย

สารบัญ

บทนำ ยุคก่อนกรุงเทพฯ
บทที่ 1 พระพุทธยอดฟ้า
บทที่ 2 พระพุทธเลิศหล้า
บทที่ 3 พระนั่งเกล้า
บทที่ 4 พระจอมเกล้า
บทที่ 5 พระจุลจอมเกล้า
บทที่ 6 พระมงกุฎเกล้า
บทที่ 7 พระปกเกล้า
บทส่ง ภายหลังสมบูรณาญาสิทธิราชย์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749863732 (ปกแข็ง) 468 หน้า
ขนาด: 177 x 250 x 35 มม.
น้ำหนัก: 1465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน