0
เจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์ (บรรจุกล่อง)
พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อทรงพระเยาว์ 2468-2489
หนังสือ950.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์" เล่มนี้ เป็นพระนิพนธ์ใน "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ทรงบรรยายถึงพระราชจริยาวัตรของ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล" และ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" ทั้ง 2 พระองค์ ตั้งแต่แรกพระราชสมภพ ทรงพระเยาว์ พระราชกิจวัตรระหว่างพี่น้อง 3 พระองค์ เรื่อยมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 จนเสด็จสวรรคต และเริ่มรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระนิพนธ์นี้ได้ทรงนิพนธ์ขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา

    ในการจัดทำครั้งนี้ได้มีการแก้ไขจากลายพระหัตถ์ในต้นฉบับเดิมหลายจุด จากหมายเหตุในเล่มที่เชื่อมโยงกับ "แม่เล่าให้ฟัง" และจากการค้นคว้าอ้างอิงเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระประสงค์ของผู้นิพนธ์ รวมทั้งตรวจพิสูจน์อักษร การวรรคเคาะคำในแต่ละบรรทัด ให้ถูกต้องเหมาะสมตลอดทั้งเล่ม นอกจากนี้ยังมีการปรับรูปภาพทั้งเล่ม ให้มีความคมชัดขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยปัจจุบัน โดยยังคงความมีคุณค่าในอดีตไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์สารบัญ

- แผนผังราชจักรีวงศ์
- บทนำ
- ขยายความพระนามย่อที่ใช้ในหนังสือ

เจ้านายเล็ก ๆ
- ไฮเดลเบอร์ก 2468
- ปารีส-โลซานน์ 2469
- สหรัฐอเมริกา 2469-2471
- ลอนดอน-โลซานน์-กลับเมืองไทย 2471
- กรุงเทพฯ 2471-2476
- เดินทางไปโลซานน์ 2476
- สองปีแรกที่โลซานน์ 2476-2478

จากเจ้านายเล็ก ๆ สู่ยุวกษัตริย์

ยุวกษัตริย์
- ที่โลซานน์ 2478-2481
- กลับเมืองไทย 2481
- ที่โลซานน์ 2481-2488
- กลับเมืองไทย 2488-2489

ส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161817558 (ปกแข็ง) 304 หน้า
ขนาด: 267 x 273 x 33 มม.
น้ำหนัก: 1995 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน