0
เจ้าฟ้านักการศึกษา (PDF)
เรียบเรียงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ด้วยภาษาที่กระชับ อ่านเข้าใจง่าย พร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษที่ถูกต้องครบถ้วนโดยทีมอาจารย์จุฬาฯ และพระบรมฉายาลักษณ์อันหาชมได้ยาก ทั้งชุดมี 8 เล่ม
หนังสือ180.50 บาท
e-books(PDF) ?155.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือชุด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ด้วยภาษาที่กระชับ อ่านเข้าใจง่าย พร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษที่ถูกต้องครบถ้วนโดยทีมอาจารย์จุฬาฯ และพระบรมฉายาลักษณ์อันหาชมได้ยาก ทั้งชุดมี 8 เล่ม ประกอบด้วย
1. เจ้าฟ้าสิรินธร            
2. เจ้าฟ้านักอ่าน            
3. เจ้าฟ้านักการศึกษา         
4. เจ้าฟ้าวิศิษฏศิลปิน
5. เจ้าฟ้านักพัฒนา         
6. เจ้าฟ้าปิยมิตร         
7. เจ้าฟ้านักเทคโนโลยี            
8. เจ้าฟ้าผู้สืบสาน
"

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160040261 (PDF) 50 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน