0
เฉลยข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประกอบด้วย ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 สถิติการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 และ 2562 เฉลยพร้อมวิธีทำเหตุผลและคำอธิบายอย่างละเอียด
หนังสือ223.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เฉลยข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 สถิติการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 และ 2562 ข้อสอบคัดเลือกวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาและภาษาไทย วิชาละ 6 ชุด จำนวน 1,335 ข้อ เฉลยพร้อมวิธีทำ เหตุผล และคำอธิบายอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สำหรับศึกษาแนวทางของข้อสอบ ใช้เตรียมความพร้อม ตลอดจนเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการทำข้อสอบก่องลงสอบสนามจริงในโอกาสต่อไป

สารบัญ

ข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 - ชุดที่ 6
- เฉลยและเฉลยละเอียด ชุดที่ 1-6

ข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์
- วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - ชุดที่ 6
- เฉลยและเฉลยละเอียด ชุดที่ 1-6

ข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 - ชุดที่ 6
- เฉลยและเฉลยละเอียด ชุดที่ 1-6

ข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย
- วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทย ชุดที่ 1 - ชุดที่ 6
- เฉลยและเฉลยละเอียด ชุดที่ 1-6

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582950 (ปกอ่อน) 544 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 22 มม.
น้ำหนัก: 830 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน