0
เฉลยข้อสอบเทียบ ระดับ ม.ปลาย ม.6
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วย คู่มือแนะแนวการสอบเทียบ ระเบียบการสมัคร ซึงจะทำให้นักเรียนรู้ได้ว่าควรจะสมัครสอบหน่วยไหนดี วิชาใดบ้าง ที่จะต้องสอบและสอบอย่างไรจึงจะนับได้ว่าผ่าน นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อสอบเทียบหลายปีไว้ทุกสาขาวิชา พร้อมเฉลยอย่างละเอียดและแนะนำเทคนิคการคิดโจทย์ เพื่อสร้างความเข้าใจในปัญหาโจทย์ อันจะเป็นแนวทางในการเตรียมตัวเผชิญกับข้อสอบจริงในปีล่าสุดนี้

สารบัญ

แนะแนวสอบเทียบ ม.6
ระเบียบการสมัคร
ข้อสอบวิชา วิทยาศาตร์ 1 หตุปี 2529 พร้อมเฉลยและเผล
ข้อสอบวิชา วิทยาศาตร์ 2ปี 2529 พร้อมเฉลยและเหตุผล
ข้อสอบวิชา วิทยาศาตร์ 3ปี 2529 พร้อมเฉลยและเหตุผล
ข้อสอบวิชา สังคมศึกษา 1 2529 พร้อมเฉลยและเหตุผล
ข้อสอบวิชา สังคมศึกษา 2 2529 พร้อมเฉลยและเหตุผล
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2529 พร้อมเฉลยและเหตุผล
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 1 2529 พร้อมเฉลยและเหตุผล
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 2 2529 พร้อมเฉลยและเหตุผล
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 2529 พร้อมเฉลยและเหตุผล
ข้อสอบวิชา ภาษาฝรั่งเศส 2529 พร้อมเฉลยและเหตุผล
ข้อสอบวิชา พลานามัย 2529 พร้อมเฉลยและเหตุผล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9747066262 (ปกอ่อน) 576 หน้า
ขนาด: 187 x 257 x 39 มม.
น้ำหนัก: 1085 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน