0
เฉลยข้อสอบแข่งขัน วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3
หนังสือเล่มนี้เป็นของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ที่ทาง สสวท. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปีปัจจุบัน ข้อสอบจำนวน 16 ฉบับ แบบปรนัย จำนวนรวม 1,150 ข้อ โดยได้เรียงลำดับเนื้อหาของข้อสอบทั้งหมดใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมรูปภาพที่สวยงามชัดเจน เพื่อให้นักเรียนฝึกฝนประลองปัญญา ฝึกทักษะประสบการณ์ ฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ให้มีความมั่นใจก่อนทำข้อสอบจริง

สารบัญ

- ข้อสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ฉบับที่ 1
- เฉลยพร้อมเหตุผลอย่างละเอียด
- ข้อสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ฉบับที่ 2
- เฉลยพร้อมเหตุผลอย่างละเอียด
- ข้อสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ฉบับที่ 3
- เฉลยพร้อมเหตุผลอย่างละเอียด
- ข้อสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ฉบับที่ 4
- เฉลยพร้อมเหตุผลอย่างละเอียด
- ข้อสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ฉบับที่ 5
- เฉลยพร้อมเหตุผลอย่างละเอียด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582516 (ปกอ่อน) 712 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 31 มม.
น้ำหนัก: 805 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน