0
เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ ในสังกัดตำรวจนครบาล โรงเรียนตำรวจภูธร 1-9
หนังสือ74.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาสาระที่สำคัญของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยข้อสอบและแนวข้อสอบพร้อมเฉลยและอธิบายแนวคิดไว้อย่างละเอียด ทั้งภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาษาไทย ภาคความรู้ที่สามารถใช้เฉพาะตำแหน่ง
ได้แก่ กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ และจริยธรรม รวมทั้งภาคผนวก ซึ่งผู้สอบจำเป็นต้องรู้เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์ อันได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และข้อกำหนดสำนักงานตะรวจแห่งชาติ เรื่องการดำเนินการบันทึกคะแนน อบรม มดสอบผู้ขับขี่ที่กระทำผิด และการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

สารบัญ

- ระเบียบการสมัคร
ข้อสอบและแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
พร้อมเฉลย
ข้อสอบและแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2
พร้อมเฉลย
ข้อสอบและแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3
พร้อมเฉลย
ข้อสอบและแนะแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
ข้อสอบและแนะแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
ข้อสอบและแนะแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
............ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9744023538 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน