0
เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบเทียบ ม.6 สายศิลป์-ทั่วไป
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบเทียบ ม.6 สายศิลป์-ทั่วไปเล่มนี้ บริษัทฯจัดพิมพ์ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบเทียบในระดับ ม.6 ได้รู้ถึงลักษระเนื้อหาของข้อสอบที่ใช้ในการสอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการอ่านหนังสือของผู้ที่ต้องการสอบเทียบ ม.6 ให้ได้
ในการจัดทำคณะผู้จัดทำได้สกัดข้อสอบที่ใช้สอบในปีต่างๆพร้อมทั้งจัดทำแนวข้อสอบที่เคยใช้สอบเพื่อให้ผู้ที่ต้องการสอบเทียบม.6 ใช้ทดสอบตนเองในหมวดวิชาต่างๆที่ต้องสอบครบถ้วน ดังนี้
1.หมวดวิชาบังคับ ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาที่ต้องสอบผ่านทั้ง 5 หมวดวิชา ดังนี้
วิทยาศาสตร์1,ภาษาไทย1,สังคมศึกษา1,พลานามัย,พื้นฐายวิชาชีพ ประกอบด้วยรายวิชา 6 วิชา นักเรียนเลือกสอบตามความถนัดเพียง 1 วิชาเท่านั้น
2.หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วย
ภาษาไทย2,สังคมศึกษา2,คณิตศาสตร์,ภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีให้เลือก 3 หมวดวิชา เลือกสอบเพียง 1 วิชาเท่านั้น

สารบัญ

วิชาบังคับ
วิชาเลือก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9744022566 (ปกอ่อน) 396 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 565 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน