0
เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบ สอบเทียบ ม.6 สายวิทย์
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบเทียบ ม.6 สายวิทย์ เล่มนี้ บริษัทจัดพิมพ์ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบเทียบในระดับ ม.6 ได้รู้ถึงลักษณะเนื้อหาของข้อสอบที่ใช้ในการสอบทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการอ่านหนังสือของผู้ที่ต้องการสอบเทียบ ม.6 ใช้ทดสอบตนเองในหมวดวิชาต่าง ๆ ที่ต้องสอบครบถ้วนดังนี้
1. หมวดวิชาบังคับ ซึ่งประกอบด้วยหมวดวิชาที่ต้องสอบผ่านทั้ง 5 หมวดวิชาดังนี้
- วิทยาศาสตร์ 2
- สังคมศึกษา
- ภาษาไทย
- พลานามัย
- พื้นฐานวิชาอาชีพ ประกอบด้วยรายวิชา 6 รายวิชา นักเรียนเลือกสอบตามความถนัดเพียง 1 รายวิชาเท่านั้น
2. หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วย
- ภาษาไทย 2
- สังคมศึกษา
- คณิตศาสตร์
- ภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีให้เลือก 3 วิชา เลือกสอบเพียง 1 รายวิชาเท่านั้น

สารบัญ

วิชาบังคับ
วิชา วิทยาศาสตร์ 2 ชุดที่ 1
เฉลย วิทยาศาสตร์ 2 ชุดที่ 1
วิชา วิทยาศาสตร์ 2 ชุดที่ 2
เฉลย วิทยาศาสตร์ 2 ชุดที่ 2
วิชา ภาษาไทย 1 ชุดที่ 1
เฉลย ภาษาไทย 1 ชุดที่ 1
วิชา ภาษาไทย 1 ชุดที่ 2
เฉลย ภาษาไทย 1 ชุดที่ 2
วิชา สังคมศึกษา 1 ชุดที่ 1
เฉลย สังคมศึกษา 1 ชุดที่ 1
วิชา สังคมศึกษา 1 ชุดที่ 2
เฉลย สังคมศึกษา 1 ชุดที่ 2
ฯลฯ เป็นต้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9744022582 (ปกอ่อน) 404 หน้า
ขนาด: 183 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 550 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน