0
เฉลยแนวข้อสอบเคมี สอวน. ม.3-4-5
จากประสบการณ์การสอบจริงของผู้เขียน น้อง ๆ สามารถนำมาใช้เป็นแนวในการสอบ เคมี สอวน. รอบแรก ๆ ได้ โดยโจทย์เรียงจากง่ายไปยาก และเฉลยอย่างละเอียดเพื่อให้อาจารย์และนักเรียนเข้าใจง่าย
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เฉลยแนวข้อสอบเคมี สอวน. ม.3-4-5" เล่มนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก นักเรียนและผู้ปกครอง ผู้เขียนจึงได้เพิ่มโจทข์ของหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางการศึกษาทั่วประเทศ เนื้อหาภายในเล่มมาจากประสบการณ์การสอบจริงของผู้เขียน น้องๆ   สามารถนำมาใช้เป็นแนวในการสอบ เคมี สอวน. รอบแรก ๆ ได้ โดยโจทย์เรียงจากง่ายไปยาก และเฉลยอย่างละเอียดเพื่อให้อาจารย์และนักเรียนเข้าใจง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการเตรียมสอบ เคมี สอวน. รอบแรก และเป็นพื้นฐานในการเรียนและการสอบในระดับ ม.ปลาย และ มหาวิทยาลัยต่อไป

สารบัญ

- แนวข้อสอบ เคมี สอวน. ชุดที่ 1 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
- แนวข้อสอบ เคมี สอวน. ชุดที่ 2 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
- แนวข้อสอบ เคมี สอวน. ชุดที่ 3 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
- แนวข้อสอบ เคมี สอวน. ชุดที่ 4 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
- แนวข้อสอบ เคมี สอวน. ชุดที่ 5 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
- แนวข้อสอบ เคมี สอวน. ชุดที่ 6 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
- แนวข้อสอบ เคมี สอวน. ชุดที่ 7 พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165863896 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์รัชพล ธนาภากรรัตนกุล
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน