0
เฉลยแนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ.ป.6 (รอบที่ 2)
ประกอบด้วย แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (รอบที่ 2) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ข้อสอบแบบอัตนัย 9 ชุด รวม 340 ข้อ พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เฉลยแนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ.ป.6 (รอบที่ 2)" เล่มนี้ ประกอบด้วย แนะนำโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ข้อสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ สพฐ.ป.6 ระดับประเทศ (รอบสอง) ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 6 ระดับประเทศ (รอบสอง) ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 6 ชุด ชุดละ 25 ข้ดอ รวม 150 ข้อ พร้อมเฉลยวิธีคิด วิธีทำ อย่างละเอียดทุกข้อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น                                                                                                                                                                                                

สารบัญ

- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ. (รอบที่ 2) ป.6 ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ.. (รอบที่ 2) ป.6 ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ. (รอบที่ 2) ป.6 ชุดที่ 3
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ. (รอบที่ 2) ป.6 ชุดที่ 4
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ. (รอบที่ 2) ป.6 ชุดที่ 5
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สพฐ. (รอบที่ 2) ป.6 ชุดที่ 6

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800241 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน