0
เฉลยแนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. ป.3 (รอบที่ 2)
แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท. แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. (รอบที่ 2) ป.3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ของ สสวท. เป็นข้อสอบแบบอัตนัย พร้อมคำอธิบายที่ละเอียดทุกข้อ แต่ละข้อล้วนแล้วแต่เป็นแนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. รอบที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีทั้งหมด 17 ชุดโจทย์ค่อนข้างยากและลึกซึ้งท้าทายความสามารถของผู้ทำเป็นอย่างมาก

สารบัญ

- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (รอบที่ 2) ป.3 ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (รอบที่ 2) ป.3 ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (รอบที่ 2) ป.3 ชุดที่ 3
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (รอบที่ 2) ป.3 ชุดที่ 4
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (รอบที่ 2) ป.3 ชุดที่ 5
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (รอบที่ 2) ป.3 ชุดที่ 6
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (รอบที่ 2) ป.3 ชุดที่ 7
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (รอบที่ 2) ป.3 ชุดที่ 8
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (รอบที่ 2) ป.3 ชุดที่ 9
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (รอบที่ 2) ป.3 ชุดที่ 10
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800418 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน