0
เฉลยแนวข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ สสวท. ป.6 (รอบที่ 2)
ประกอบด้วย แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (รอบที่ 2) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ข้อสอบแบบอัตนัย 9 ชุด รวม 340 ข้อ พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เฉลยแนวข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ สสวท. ป.6 (รอบที่ 2)" เล่มนี้ ประกอบด้วย แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ (รอบที่ 2) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ข้อสอบแบบอัตนัย 9 ชุด รวม 340 ข้อ พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. (รอบที่ 2) ป.6 ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. (รอบที่ 2) ป.6 ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. (รอบที่ 2) ป.6 ชุดที่ 3
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. (รอบที่ 2) ป.6 ชุดที่ 4
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. (รอบที่ 2) ป.6 ชุดที่ 5
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. (รอบที่ 2) ป.6 ชุดที่ 6
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. (รอบที่ 2) ป.6 ชุดที่ 7
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. (รอบที่ 2) ป.6 ชุดที่ 8
- แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. (รอบที่ 2) ป.6 ชุดที่ 9

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582905 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน