0
เฉลยแนวข้อสอบแข่งขัน วิทยาศาสตร์ สพฐ. ป.6 (รอบที่ 2)
ประกอบด้วย แนะนำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ข้อสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ สพฐ. ป.6 ระดับประเทศ (รอบสอง) ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เฉลยแนวข้อสอบแข่งขัน วิทยาศาสตร์ สพฐ. ป.6 (รอบที่ 2)" เล่มนี้ ประกอบด้วย แนะนำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ข้อสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ สพฐ. ป.6 ระดับประเทศ (รอบสอง) ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 6 ชุด ชุดละ 100 ข้อ รวม 600 ข้อ พร้อมเฉลยเหตุผล วิธีคิด และวิธีทำอย่างละเอียดทุกข้อ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- แนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. (รอบที่ 2) ป.4-6 ชุดที่ 1
- เฉลยวิธีทำอย่างละเอียด
- แนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. (รอบที่ 2) ป.4-6 ชุดที่ 2
- เฉลยวิธีทำอย่างละเอียด
- แนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. (รอบที่ 2) ป.4-6 ชุดที่ 3
- เฉลยวิธีทำอย่างละเอียด
- แนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. (รอบที่ 2) ป.4-6 ชุดที่ 4
- เฉลยวิธีทำอย่างละเอียด
- แนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. (รอบที่ 2) ป.4-6 ชุดที่ 5
- เฉลยวิธีทำอย่างละเอียด
- แนวข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สพฐ. (รอบที่ 2) ป.4-6 ชุดที่ 6
- เฉลยวิธีทำอย่างละเอียด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800388 (ปกอ่อน) 348 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 14 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน