0
เฉลยแบบฟึกหัดฟิสิกส์พื้นฐาน การเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ (PDF)
เป็นหนังสือที่มี concept ต่างจากหนังสือคู่มือทั่วไป /เน้นการให้ความรู้ และสื่อความหมายด้วยรูปภาพ/ทุกคำถามออกแบบให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้
e-books(PDF) ?39.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840052100 (PDF) 250 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน