0
เชื่อมต่อและเขียนโปรแกรมสมองกล Arduino + LAB Workshop ประยุกต์ใช้งาน
ปูพื้นฐานทฤษฎี พร้อมปฏิบัติการทดลองและสร้างโครงงาน เรียนรู้อุปกรณ์และสร้างโครงงานระบบอัตโนมัติผ่านการทดลองจริง
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว การพัฒนาระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน โดยใช้บอร์ด Arduino UNO เป็นหลักในการอธิบาย โดยได้แนะนำพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต้องรู้ในการเชื่อมต่อกับบอร์ดสมองกล พื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์ต่าง ๆ รวมไปถึงได้แนะนำบอร์ดขยาย หรือ Arduino Shield ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้สะดวกมากยิ่งขึ้น

    ภายในหนังสือได้แนะนำการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษาซี โดยอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน มีการเชื่อมโยงความรู้โดยการนำความรู้พื้นฐานที่เรียนในหัวข้อที่ผ่านมาแล้วมาพัฒนาโครงงานย่อย ๆ ต่อเนื่องกันไป แนะนำการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับเซนเซอร์มาตรฐานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงการพัฒนาโครงงานที่นำไปใช้ได้จริง!

สารบัญ

Chapter 1 การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
Chapter 2 การเชื่อมต่อหลอดแอลอีดีและลำโพง
Chapter 3 การเชื่อมต่อสวิตช์และฟังก์ชัน
Chapter 4 เซนเซอร์และการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม
Chapter 5 การแสดงผลเป็นตัวเลข
Chapter 6 การแสดงผลทางจอแอลซีดีและโมดูลเวลาจริง
Chapter 7 การควบคุมมอเตอร์
Chapter 8 โมดูลวัดระยะทาง
Chapter 9 การแสดงผลทางหลอดแอลอีดีหลายสี
Chapter 10 อินเทอร์รัปต์และการประยุกต์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162626371 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน