0
ลด 10%
เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
เพื่อให้มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?175.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น" เล่มนี้ ได้รวบรวมและอธิบายถึงคุณสมบัติของเชื้อเพลิงนำมันหล่อลื่น และสารหล่อลื่นชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท รวมทั้งกล่าวถึงความสำคัญของสารเพิ่มคุณภาพต่างๆ พร้อมทั้งเหตุผลที่ใช้ เพื่อที่จะได้นำไปประกอบการตัดสินใจต่อการพิจารณาเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังได้รวบรวมตารางและแผนภูมิที่แสดงถึงคุณสมบัติ การเปรียบเทียบและการเปลี่ยนแปลงหน่วยที่ใช้วัดค่าต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการศึกษาในเรื่องของเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นที่ใช้เป็นมาตรฐานตามที่สถาบันต่างๆ รับรอง

    นอกจากนี้ยังนำเสนอการทดลองต่างๆ ของเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เช่น การหาจุดวาบไฟ การหาความข้นใสของน้ำมันหล่อลื่น การหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง และการหาค่าความอ่อนแข็งของจาระบี ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในวิชาปฏิบัติงานทดลองเครื่องกลได้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 พลังงาน
บทที่ 2 เชื้อเพลิงแข็ง
บทที่ 3 ปิโตรเลียม
บทที่ 4 เชื้อเพลิงก๊าซ
บทที่ 5 เชื้อเพลิงเเหลว
บทที่ 6 การเผาไหม้
บทที่ 7 การหล่อลื่น
บทที่ 8 สารหล่อลื่น
บทที่ 9 การปฏิบัติงานทดลอง
บทที่10 พลังงานทดแทน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160803309 (ปกอ่อน) 504 หน้า
ขนาด: 171 x 220 x 24 มม.
น้ำหนัก: 700 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน