0
เซียนอาเซียน
สรุปเข้มเนื่อหาที่สำคัญ สำหรับเตรียมสอบแบบเร่งรัด
หนังสือ37.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระที่สำคัญเกี่ยวกับอาเซียน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน บทบาทของประเทศไทยกับอาเซียน อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 อาเซียนในสังคมโลก ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอาเซียน และเพื่อนบ้านในอาเซียน อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ง่ายต่อการทบทวนและทำความเข้าใจในระยะเวลาอันจำกัด เหมาะสำหรับเป็นคู่มือให้นักเรียนได้ใช้ในการเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน
เรื่องที่ 2 บทบาทของประเทศไทยกับอาเซียน
เรื่องที่ 3 อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
เรื่องที่ 4 ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เรื่องที่ 5 ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
เรื่องที่ 6 อาเซียนในสังคมโลก
เรื่องที่ 7 ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอาเซียน
เรื่องที่ 8 เพื่อนบ้านในอาเซียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163060778 (ปกอ่อน) 108 หน้า
ขนาด: 131 x 185 x 6 มม.
น้ำหนัก: 105 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน