0
เซียนโจทย์ คณิต-วิทย์-อังกฤษ ป.2
รวมโจทย์พลิกแพลงหลากหลาย ประกอบด้วย วิชา คณิต+วิทย์+อังกฤษ เฉลยละเอียด พร้อมอธิบายเข้าใจง่าย เพื่อความเป็นเลิศในทุกสนามสอบ
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมโจทย์พลิกแพลงหลากหลาย สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย 3 วิชาหลัก ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิชาละ 2 ชุด โดยในแต่ละวิชามีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ มีระดับความยาก-ง่าย และพลิกแพลงตามแนวข้อสอบแข่งขันระดับประเทศ โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : เซียนโจทย์ คณิต-วิทย์-อังกฤษ ป.2
- เซียนโจทย์ คณิต-วิทย์-อังกฤษ ป.2 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 1)
- เซียนโจทย์ คณิต-วิทย์-อังกฤษ ป.2 วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)
- เซียนโจทย์ คณิต-วิทย์-อังกฤษ ป.2 วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 1)
- เซียนโจทย์ คณิต-วิทย์-อังกฤษ ป.2 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 2)
- เซียนโจทย์ คณิต-วิทย์-อังกฤษ ป.2 วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)
- เซียนโจทย์ คณิต-วิทย์-อังกฤษ ป.2 วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 2)

ส่วนที่ 2 : เฉลยเซียนโจทย์ คณิต-วิทย์-อังกฤษ ป.2
- เฉลยเซียนโจทย์ คณิต-วิทย์-อังกฤษ ป.2 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 1)
- เฉลยเซียนโจทย์ คณิต-วิทย์-อังกฤษ ป.2 วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)
- เฉลยเซียนโจทย์ คณิต-วิทย์-อังกฤษ ป.2 วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 1)
- เฉลยเซียนโจทย์ คณิต-วิทย์-อังกฤษ ป.2 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 2)
- เฉลยเซียนโจทย์ คณิต-วิทย์-อังกฤษ ป.2 วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)
- เฉลยเซียนโจทย์ คณิต-วิทย์-อังกฤษ ป.2 วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 2)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165042666 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 12 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน