0
เซียนโจทย์ คณิต+วิทย์+อังกฤษ ป.4
เพื่อความเป็นเลิศในทุกสนามสอบ เฉลยละเอียด พร้อมอธิบายเข้าใจง่าย ประกอบด้วยวิชา คณิตศาสตร์+วิทย์+อังกฤษ รวมโจทย์พลิกแพลงหลากหลาย
หนังสือ151.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เซียนโจทย์ คณิต+วิทย์+อังกฤษ ป.4" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบในระดับชั้น ป.4 ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยในแต่ละวิชาได้มีการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญในแต่ละบท พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินความเข้าใจหลังจากอ่านเนื้อหาจบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : เซียนโจทย์ คณิตศาสตร์-วิทย์-อังกฤษ ป.4
- เซียนโจทย์ คณิตศาสตร์-วิทย์-อังกฤษ ป.4 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 1)
- เซียนโจทย์ คณิตศาสตร์-วิทย์-อังกฤษ ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)
- เซียนโจทย์ คณิตศาสตร์-วิทย์-อังกฤษ ป.4 วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 1)
- เซียนโจทย์ คณิตศาสตร์-วิทย์-อังกฤษ ป.4 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 2)
- เซียนโจทย์ คณิตศาสตร์-วิทย์-อังกฤษ ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)
- เซียนโจทย์ คณิตศาสตร์-วิทย์-อังกฤษ ป.4 วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 2)

ส่วนที่ 1 : เซียนโจทย์ คณิตศาสตร์-วิทย์-อังกฤษ ป.4
- เฉลยเซียนโจทย์ คณิตศาสตร์-วิทย์-อังกฤษ ป.4 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 1)
- เฉลยเซียนโจทย์ คณิตศาสตร์-วิทย์-อังกฤษ ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)
- เฉลยเซียนโจทย์ คณิตศาสตร์-วิทย์-อังกฤษ ป.4 วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 1)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165042680 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน