0
เดินจิตสู่อมตธรรมเพื่อการพ้นทุกข์
แนวทางปฏิบัติ สติปัฎฐาน 4 เพื่อเข้าถึง อมตธรรม
หนังสือ261.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การได้เกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา นับเป็นมีโอกาสดีปฏิบัติตามสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากโทษภัยของการเวียนว่ายในวัฏสงสารได้ ขั้นตอนการเดินจิตจนเข้าถึงสภาวธรรมต่าง ๆ นั้น ต้องฝึกปฏิบัติเรื่มจากฐาน ฐานเวทนา ฐานจิต และ ฐานธรรม จนเกิดสัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมญาณ และสัมมาวิมุตติ ตามลำดับ ซึ่งหนังสือเล่มนี้อธิบายถึงวิธีการปฏิบัติโดยละเอียด และมีการตอบปัญหาธรรมที่สงสัยไว้ในบทปิดท้าย

สารบัญ

บทที่ 1 โทษภัยในวัฏสงสาร
บทที่ 2 สติปัฏฐาน 4 หนทางการหลุดพ้น
บทที่ 3 สัมมาสติ
บทที่ 4 สัมมาสมาธิ
บทที่ 5 สัมมาญาณ
บทที่ 6 สัมมาวิมุตติ
บทที่ 7 ขั้นตอนการปฏิบัติในรูปแบบ
บทที่ 8 ตอบปัญหาธรรม
ประวัติพระมหาวรพรต กิตฺติวโร

คำนิยม
ซึ่งวิธีการนำปฏิบัติแนว "เดินจิต" ของท่านพระอาจารย์มหาวรพรต กิตฺติวโร ตอบโจทย์ นี้อย่างชัดเจน เป็นที่ประจักษ์สำหรับตัวดิฉันเองและผู้ปฏิอื่น ๆ อีกหลายท่านที่ดิฉันรู้จักเมตา อุททะพันธุ์- ประธานกรรมการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161840884 (ปกอ่อน) 218 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน