0
ลด 10%
เด็กกับคนขายหมู
การสอนที่มุ่งเน้นให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 4 มิติ เช่น ให้เด็กร่วมสรุปเรื่องราวของนิทาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในครอบครัว แบ่งปันประสบการณ์ในมุมที่แตกต่างกัน
นิทานและสื่อเสริมพัฒนาการ ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ98.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นิทานสองประสงค์ ชุด แฝงคุณธรรม นำเสนอด้วยรูปแบบหนังสือนิทานภาพสนุก ๆ สอดแทรกคุณธรรม ที่มีความประสงค์หลัก 2 ข้อ แทรกอยู่ในหน้าหนังสือ คือ หน้าคู่เป็นหน้าเนื้อเรื่องสำหรับครูหรือผู้ปกครอง ได้อ่านเรื่องราวในนิทานให้เด็กฟัง และมีตัวอย่างคำถามให้ถามเด็ก ๆ ในระหว่างการเล่าเรื่อง ส่วนหน้าคี่เป็นหน้ารูปภาพสวย ๆ สีสันสดใส และคำศัพท์ง่าย ๆ สำหรับเด็ก ๆ ได้ดูภาพและฝึกสะกดคำ โดยอิงจากทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Participatory Reading ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ นอกจากนี้ ท้ายเล่มยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สนุก ๆ ซึ่งนิทานชุดนี้จะช่วยพัฒนาทักษะ 4C เตรียมความพร้อมเด็กในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้าง IQ, EQ, CQ, MQ, และ EF

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8811877320137 (ปกอ่อน) 24 หน้า
ขนาด: 209 x 301 x 12 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์I.S. Practical
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน