0
เด็กฉลาดหัดอ่านภาษาไทย สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ คำควบกล้ำ อักษรนำ
มาเสริมสร้างความเก่งและพัฒนาทักษะภาษาไทย ด้วยแบบฝึกหัดอ่านที่สามารถใช้เป็นคู่มืออ่านเสริม ทบทวนบทเรียน ให้แก่เด็ก ๆ ด้วยเนื้อหาเรื่องสระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ คำควบกล้ำและอักษรนำ
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เด็กฉลาดหัดอ่านภาษาไทย สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ คำควบกล้ำ อักษรนำ" เล่มนี้ จะชวนเด็ก ๆ มาเสริมสร้างความเก่งและพัฒนาทักษะภาษาไทย ด้วยแบบฝึกหัดอ่านที่สามารถใช้เป็นคู่มืออ่านเสริม ทบทวนบทเรียน ให้แก่เด็ก ๆ ด้วยเนื้อหาเรื่องสระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ คำควบกล้ำและอักษรนำ ช่วยให้เด็ก ๆ เกิดการจดจำได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- เด็กฉลาดหัดอ่านสระ
- เด็กฉลาดหัดอ่านตัวสะกด
- เด็กฉลาดหัดผันวรรณยุกต์
- เด็กฉลาดหัดอ่านคำควบกล้ำ
- เด็กฉลาดหัดอ่านอักษรนำ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757419888 (ปกอ่อน) 108 หน้า
ขนาด: 192 x 212 x 7 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ซันไชล์ดเลิร์นนิง, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน